Evenimente
Achizitii publice

Ghiduri si instructiuni

Manual de Identitate Vizuala - AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Manualul Beneficiarului - PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 CCI 2007RO051PO001

Ghid privind relatiile de parteneriat intre diverse entitati de drept public si privat

Ghid informativ privind prevenirea neregulilor la nivelul Beneficiarilor

Ghid pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie facute asupra cheltuielii cofinantate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achizitiei publice

PROCEDURA pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeasi ordonanta

Ghid pentru efectuarea achizitiilor publice in vederea atribuirii contractelor de furnizare de produse, de servicii sau de lucrari de catre beneficiarii proiectelor finantate prin POSDRU, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare privind achizitiile publice

Privind utilizarea ActionWeb - Modului Administrare

Privind realizarea previziunilor de flux de numerar aferente proiectetelor implementate de Beneficiari, precum si intocmirea de situatii sinteza, conform cerintelor din contractul de finantare

Arhiva PRACTICOR

 

IMPORTANT pentru STUDENTI

IMPORTANT pentru ELEVI

IMPORTANT pentru TUTORI

IMPORTANT pentru PARTENERII DE PRACTICA

IMPORTANT pentru PARTENERII DE PROIECT


COMUNICATE IMPORTANTE

Obiective PRACTICOR


Indicatori si grup tinta pentru PRACTICOR

Reteaua transnationala educationala are ca obiectiv operational orientarea si consilierea celor ce doresc sa imbratiseze cariere de succes in domenii prioritare ale ingineriei si sa se perfectioneze prin practica, coreland invatarea cu piata muncii. O tinta specifica este organizarea practicii studentilor pentru a le asigura o sansa sporita si consolidata de pregatire, in acord cu realitatea. Se va promova egalitatea de sansa. Proiectului urmareste largirea ariei de aplicare prin implementarea strategiei UE de evolutie durabila a societatii cunoasterii, deoarece tematica e direct legata de promovarea si aplicarea principiilor dezvoltarii durabile si economice si de utilizare responsabila a resurselor naturale energetice clasice si regenerabile.

 

Statistici


Statistici pentru www.practicor.ro la data 2013/10.

Maxim de 14725 de accesari/luna pentru luna Martie, 2012.

O medie de aproximativ 8299 accesari/luna in ultimele 12 luni.

Un numar de 6624 accesari ale paginii in ultimele 30 de zile.

Un numar de 99593 accesari ale paginii in ultimele 12 luni.

Un numar total de 215865 accesari ale paginii.

Un numar total de 89420 accesari unice ale paginii.

 

Noutati

Schimbarea mentalitatii despre practica prin proiectul PRACTICOR

Interviu cu prilejul deschiderii activitatii de consiliere promovat de catre Tele U

Articol deBanat.ro - Studenti si profesori olandezi, in schimb de experienta la UPT.

Articol deBanat.ro - Politehnistii vor face practica in functie de nevoile pietei muncii

Practica de vara, programata din iarna. Studentii, pusi fata in fata cu angajatii din companii.

Articol PRACTICOR in Univers Ingineresc

 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Proiect co-finantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013


Descrierea Proiectului Informatii utile Parteneri Calendar activitati Biblioteca Electronica Galerie Media Linkuri utile Contact Practicor